Program

SARON

Groruddalen pinsemenighet

Ammerudveien 29 F

0958 Oslo

 MØTER OG SAMLINGER 

 

 

N O V E M B E R

 

Søndag 4 kl. 11 ANNE-LISE og ARILD MADSØ taler og synger

Tirsdag 6 kl. 11 FORMIDDAGSTREFF. Sang og andakt ved

Harald Christiansen

 

Lørdag 10 kl. 11 SENFROKOST. LENNART LARSSON synger og spiller

 

Søndag 11 kl.18 LENNART LARSSON synger og taler

 

Onsdag 14 kl. 19 BIBELSTUDIE – samtale – bønn. Enkel servering

 

Søndag 18 kl. 11 ANNE OG MAGNE BREGÅRD synger og taler

 

Mandag 19 kl 18 Trekkspillklubben øver

 

Søndag 25 kl 18 DAVID ØSTBY taler. Sanggruppa synger

 

Onsdag 28 kl. 19 BIBELSTUDIE – samtale – bønn. Enkel servering

 

 

VELKOMMEN TIL VÅRE SAMLINGER

 

 

Copyright © All Rights Reserved