Andakt

                                                       

                                         

                                       A N D A K T

VERDENS-HISTORIENS LYKKELIGSTE DAG.

OPPSTANDELSESDAGEN

Faderen reiste opp sønnen som en mektig proklamasjon  om at Golgata-offeret var fullt ut godtatt i himmelen.        Menneskehetens lykkeligste dag, alt på grunnlag av Jesu seier på Golgata kors. 

Han seiret over satan og stilte alle ondskapens åndskrefter åpenlyst til skue. Han sonet hele menneskehetens syndeskyld.

På langfredag var det en dyp mollakkord med i situasjonen når man så den forferdelige behandling som Jesus fikk.

De spyttet på han, de spottet han, de slo han, de satte tornekronen på hans rene hode, de spikret han til korset.


Denne mollakkorden er totalt borte på oppstandelsesdagen. Han seiret over døden, over dødsriket, Han er midt iblant oss, HAN LEVER !

Jesus er førstegrøden av de oppstandne, garantisten for din og min framtid. Hadde ikke Jesus stått opp ville det ikke vært noen oppstandelse for noen sier Paulus.

Hans oppstandelse graranterer din og min framtid , en vidunderlig framtid.

Vi leser fra 1.korinterne 15,19-21

"Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkligste av alle mennesker.

MEN NÅ ER KRISTUS OPPSTÅTT fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.

For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske."


 S.O.Larsen


  

 

                                                                 

                               A N D A K T