Senfrokost

Sarons senfrokost

Et meget populært innslag i menighetens aktiviteter.


Senfrokosten arrangeres andre lørdag i hver måned.


Programmet består av et godt måltid --- mye sang ---,

hvor du kan foreslå din ønskesang.


Ellers et allsidig program med dagens ord fra menighetens forstander.

I de best besøkte senfrokoster har vi hatt godt over 60 personer -

- men vi har fortsatt plass - så du er hjertelig velkommen. 


ALT ER GRATIS!


Leder og initiativtaker for "Senfrokostsamlinger" er Wenche Thorine Johansen

se annonse på forside.

VELKOMMEN TIL SENFROKOST