Program

                         

                            J A N U A R

Søndag  2. kl. 18: Torunn og Yngvar Smerud Hansen synger og taler.


Søndag  9. kl. 11: Roger Skaug taler


Søndag 16. kl.18: Baguma Buranga taler


Onsdag 19. kl. 18: Bibelstudie - samtale og bønn.


Søndag 23. kl. 11: Fred Håberg taler


Søndag 30. kl. 18: misj. Elin Nordby taler 


DU ER ALLTID HJERTELIG VEKOMMEN


                                O K T O B E R

Søndag 31. kl. 11 Torun og Yngvar Smerud Hansen

taler, synger og spiller. Nadverd                            N O V E M B E R


Tirsdag 2. mrk. tiden kl. 12 FORMIDDAGSTREFF

Seniormusikken fra Betel Haga synger,spiller og vitnerSøndag  7. kl. 18  Roger Skaug talerOnsdag 10. kl. 18 Bibelstudie - samtale og bønnSøndag 14. kl. 17 mrk. tiden Baguma Buranga taler ungdom fra Tamilene synger og spiller. Kirkekaffe 
Søndag 21. kl 18 Torunn og Yngvar Smerud Hansen

synger og talerOnsdag 24. kl 18 Bibelstudie - samtale - og bønn

Søndag 28. kl. 11 Neema Solend fra misj. ungdom i oppdrag taler


Du er hjertelig velkommen til alle

våre samlinger