Kontakt

Kontakt


Pastorpar:

Arild og Anne-Lise Madsø       

Tlf.: 63 99 55 71

mob. 971 76 969 - 907 42 277

e.mail: arildmadso@gmail.com


Eldsteråd: 

Øivind Gustavsen                     

Tlf.  900 93 297

e.mail: oeigus@online.no


Arne-Rein Johansen   

Tlf. 922 85 972 

e.mail: arnerein@live.no 

        

Svenn-Olav Larsen (leder av

form. treff, bibelgruppe, misjon ) 

Tlf.  478 19 382 

e.mail: svennla@online.no


Baguma Buiranga

telf.474 14 486

e.mail: bburanga@hotmail.com


Menighetskassen: 

1609.13.87917


Misjonskassen:          1645.07.31866 


Huskassen:                1645.06.99342 


Vipps nr.: 560889


Organisasjonsnummer:   

971 437 308


Kasserer og regnskapsfører:

Liv Turid Larsen

974 37 249

svennla@online.no